កម្ពុជាផ្អាកជើងហោះហើរជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលពីប្រទេសហ្វីលីពីន

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បានចេញប្រកាសព័ត៌មាន ជម្រាបជូនសាធារណជន ស្ដីពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលជើងហោះហើរពីប្រទេសហ្វីលីពីន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០តទៅ ។

ការផ្អាកជើងហោះហើរពីប្រទេសហ្វីលីពីនមកកម្ពុជានេះ បន្ទាប់ពីក្រសួងបានកត់សម្គាល់ឃើញថា អត្រាឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសនោះមានការហក់ឡើងខ្ពស់ ធ្វើឲ្យក្លាយជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមានអត្រាឆ្លងជំងឺកូវីដច្រើនជាងគេបំផុត ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងលិខិតប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីអំពីការផ្អាកជើងហោះហើរជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលពីប្រទេសហ្វីលីពីន ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដែលអង្គភាព UKK-NEWS ទើបទទួលបាន៖

Loading...