កម្ពុជាអាចនឹងរងការធ្លាល់ភ្លៀង ពីខ្សោយទៅបង្គួរ និង​រងការចុះត្រជាក់ខ្លាំង​ ក្នុងរយ:ពេលមួយដប្តាហ៍

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនឍដំណឹងថា កម្ពុជា នឹងរងការធ្លាក់ភ្លៀងពីខ្សោយទៅបង្គួរ និងក៏រងនឹងការចុះត្រជាក់ខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់២៤ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅភាគខាងជើង​កម្ពុជា ទទួលរងឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ និងភាគខាងត្បូងកម្ពុជា ទទួលឥទ្ធិពលសម្ពាធទាប ស​កម្មក្រវាញលើកទី២៣។

ក្រសួងបានជូនដំណឹងទៀតថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់២៩ធ្នូកម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិព​ល ពីខ្យល់មូសុងឦសានមធ្យម។ហើយនៅថ្ងៃទី២៣ធ្នូ និងថ្ងៃទី២៤ធ្នូ អាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរ និងនៅផ្ទៃសមុទ្រ អាចនឹងមានខ្យល់បក់បោកខ្លាំង និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ ក្នុងសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា ពី២០ដល់ ២៣ អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៥ ដល់២៩ អង្សាសេ៕

Loading...