កម្ពុជា​បន្ត​រកឃើញ​ក​រ​ណី​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ចំនួន៨៤១​នាក់ ខណៈ​ករណី​ជាសះស្បើយ​ចំនួន​៦១​នាក់​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃនេះ​ក្រសួងសុខាភិបាល​បានប្រកាស​អំពី​ការរកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ចំនួន៨៤១​នាក់​បន្ថែមទៀត ហើយក៏​មាន​ករណី​ព្យាបាល​ឲ្យ​ជាសះស្បើយ​ចំនួន៦១​នាក់​ផងដែរ​។​

Loading...