ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩នៅទូទាំងប្រទេសសរុបកើនដល់ចំនួន ១,២០៣,៦៣៦នាក់

ភ្នំពេញ ៖ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,២០៣,៦៣៦នាក់។ ក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន ៩៣៨,៣៧៩នាក់ និងក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន ២៦៥,២៥៧នាក់៕

Loading...