ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមអំពីវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកានេះ ដើម្បីរំលឹកបន្ថែមអំពីវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស ដែលមានចំណុចពិសេសៗចំនួន៦។

 

Loading...