ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី២៤) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១០,៥០១ នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ កម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១០,៥០១ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ៤៤ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹង បើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី២៤) ។

នេះបើយោហតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងការងារ ដែលអង្គភាព ព័ត៌មាន ukk-newsទទួលបាននារសៀលថ្ងៃទី១២ខែសីហាឆ្នាំ២០២០នេះ។

ក្រសួងការងារ បានបញ្ជាក់ថា ធនាគារឯកទេសវីងនឹងផ្ញើសារ អំពីការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ទៅលេខលេខទូរស័ព្ទ ដែលបងប្អូនបានផ្តល់ឲ្យមកក្រសួងតាមរយៈរដ្ឋបាលរោងចក្រ សហគ្រាសនាពេលកន្លងមក។

ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសាេលម្អិត ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ៖

Loading...