ក្រសួងការពារជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដលើកទី១ ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់ចំនួន ១៦៣,០២៧នាក់

ភ្នំពេញ ៖ តាមរបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ស៊ីណូហ្វាម (Sinopharm) លើកទី១ ជូនកងកម្លាំងកើនដល់ចំនួនសរុប ១៦៣,០២៧នាក់ ខណៈចាក់លើកទី២ បានចំនួន ១១០,៨១៩នាក់៕

Loading...