ក្រសួងការពារជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់ចំនួន ១៤១,៤៣៣នាក់

ភ្នំពេញ ៖ តាមរបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ស៊ីណូហ្វាម (Sinopharm) លើកទី១ ជូនកងកម្លាំងកើនដល់ចំនួនសរុប ១៤១,៤៣៣នាក់ ខណៈចាក់លើកទី២ បានចំនួន១០៩,៦១៧នាក់៕

Loading...