ក្រសួងសុខាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ចំនួន ៤១៨,៥៦៤នាក់

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន៤១៨,៥៦៤នាក់។

Loading...