ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ_១៩ថ្មី ១នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ២នាក់

ថ្ងៃទី១៦​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ០១នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០២នាក់​ ៖

 

Loading...