ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃទី១៤​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ

ថ្ងៃទី១៤​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ។ រីឯ​ លទ្ធផលតេស្តលេីកទី៣​ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៌០៣វិច្ឆិកា​ សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ៖

 

Loading...