ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃទី១៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ​

ថ្ងៃទី១៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ហេីយលទ្ធផលធ្វេីតេស្តលេីកទី៤​ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកា អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ទាំងអស់​ ៖

 

 

Loading...