ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃេីញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន​ ០៩នាក់​

ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃេីញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន​ ០៩នាក់ បន្ថែមទៀត។

នេះបើតាម ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈការប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០ ។

ការរកឃើញនោះគឺក្នុងចំណោមអ្នកដំណេីរចំនួន៤០នាក់តាមជេីងហោះហេីរត្រង់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី​ ៖

 

Loading...