ក្រសួងសុខាភិបាល ដាក់ចេញវិធានការសំខាន់អំឡុងពេលចត្តាឡីស័ក

 

– ត្រូវនៅដាច់ដោយឡែក ១៤ថ្ងៃ

– តាមដានរោគសញ្ញា

– នៅដាច់ដោយឡែកពីសមាជិកគ្រួសារ

– ប្រើសម្ភារៈដាច់ដោយឡែក

– លាងសម្អាតដៃ

– ខ្ទប់មាត់ ច្រមុះពេលក្អក ឬកណ្ដាស់

– ហូបអាហារឆ្អិន

– អនាម័យល្អកន្លែងរស់នៅ និងរក្សាអារម្មណ៍ឱ្យនឹងនរ

បុគ្គលល្មើសនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី ២សែនរៀល ដល់ ១លានរៀល ឬទោសព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន ៕

 

 

Loading...