ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា ស្រ្តីជាតិខ្មែរអាយុ​ ៦២ឆ្នាំ​ ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា ស្រ្តីជាតិខ្មែរអាយុ​ ៦២ឆ្នាំ​ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត​ នាថ្ងៃទី២៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​។

ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ ស្រ្តីជាតិខ្មែរអាយុ​ ៦២ឆ្នាំ​នេះ គឺបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ វ៉ៃលុកលឿន ហត់ខ្លាំង រួមផ្សំជាមួយជំងឺលេីសឈាម ទឹកនោមផ្អែម នឹងជំងឺធាត់ផង…

Loading...