ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៧២នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៤៧នាក់ជាសះស្បើយ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៧២នាក់ ក្នុងនោះមាន១ករណីមកពីក្រៅប្រទេស ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៤៧នាក់បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ៕

Loading...