ក្រសួងអប់រំណែនាំឲ្យសិស្សានុសិស្ស ទូទាំងប្រទេសរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ធ្វើការណែនាំឲ្យសិស្សានុសិស្សទូទាំងប្រទេសរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូនៅក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ ដែលនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងនេះ។

ការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងអប់រំ ធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភ ពីសំណាក់អាណាព្យាបាល និងមហាជនទូទៅដោយសារតែយុវជន និងយុវតីខ្មែរមួយចំនួនចាត់ទុក ថ្ងៃ ១៤ កុម្ភៈ នេះ ជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារ ហើយនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើប្រាសចាកពីប្រពៃណីខ្មែរ និងប៉ះពាល់ដល់ សីលធម៌ក្នុងសង្គម៕

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *