ក្រុមតន្ត្រី K-pop BTS ឈរនៅលើកំពូលតារាងអាល់ប៊ុមលក់ដាច់បំផុត

Big Hit Entertainment បាននិយាយថា “Love yourself: Tear” ដែលជាអាល់ប៊ុមពេញនិយមរបស់ K-pop ទទួលបានចំណាត់លេខ១ នៅលើ CDs របស់ក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន Vinyl Best Sellers នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញនេះ បានដាក់លក់កាលពីថ្ងៃអង្គារ ។

ក្នុងខែកញ្ញា “Love Yourself: Her” ដែលជាក្រុមទី 1 ក្នុងក្រុម “Love Yourself” របស់ក្រុមនេះ បានស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងអស់រយៈពេល 6 ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា។ រហូតមកដល់ពេលនេះអាល់ប៊ុមនេះបានលក់អស់ជាង 1,49 លានកូពី។

អាល់ប៊ុមថ្មីនឹងចេញនៅថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា ៕

Loading...