ក្រោយប្រកាសលែងហ៊ានពាក់មាសព្រោះខ្លាចចោរកាលពីឆ្នាំមុន យប់មិញនេះតារាចម្រៀង ឈួន សុវណ្ណឆ័យ បញ្ចេញគ្រឿងមាសឈុតទី២ ក្នុងពិធីមង្គលការប្អូនចនចាន់លក្ខិណា

ក្រោយប្រកាសលែងហ៊ានពាក់មាសព្រោះខ្លាចចោរកាលពីឆ្នាំមុន យប់មិញនេះតារាចម្រៀង ឈួន សុវណ្ណឆ័យ បញ្ចេញគ្រឿងមាសឈុតទី២ ក្នុងពិធីមង្គលការប្អូនចនចាន់លក្ខិណា

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

 

Loading...