គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រកាសថ្កោលទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ ឈ្មោះ លី ពឿ​ងប្រធានសាខា​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិប្រចាំទីក្រុងលី​យ៉ុង ប្រទេសបារាំង

គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រកាសថ្កោលទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ ឈ្មោះ លី ពឿ​ងប្រធានសាខា​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិប្រចាំទីក្រុងលី​យ៉ុង ប្រទេសបារាំង

Loading...