ឆេះផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ក្រោមដី ស្ថិតនៅតាមផ្លូវលេខ៧០ សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវ

ឆេះផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ក្រោមដី ស្ថិតនៅតាមផ្លូវលេខ៧០ សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវ បណ្តាលអោយខូចខាតសម្ភារតិចតួច នៅក្បាលព្រលប់ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

4

2

1

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *