ឆ្លៀតបង្ហើយទឹកចុងក្រោយ មុននឹងបញ្ចប់កម្មវីធី (Video Inside)

ភ្នំពេញ៖ មកដល់ថ្មីទៀតហើយ ជាមួយនឹង កម្មវីធីមង្គលការមួយ ដែលបានធ្វើឲ្យ ភ្ញៀវប្រុសៗ មួយក្រុម មានការសប្បាយ រីករាយយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលពួកគេ ទំាងអស់នោះ បាននំាគ្នាផឹកស្រាស្រវឹងរួចមក ហើយអ្នកទំាងអស់គ្នានោះ បាននំាគ្នា ទ្បើងរំាធុងបាស់ មើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំងតែម្តង ។

សូមទស្សនាវីដេអូ ប្រមាណជាង ២នាទី ដូចខាងក្រោមនេះ ទំាងអស់គ្នា ដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់ អំពីសកម្មភាព ទំាងស្រុង ពីវីដេអូនេះ ៖

ប្រភព៖ Lookingtoday

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *