ជប៉ុន​ផ្តល់​ថវិកា​ជាង ១ លាន​ដុល្លារ ដល់​ភាគី​អន្តរជាតិ នៃ​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម

ភ្នំពេញ៖ ថវិកា​ប្រមាណ​ជាង ១ លាន​ដុល្លារ ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល​ជ​ប៉ុន ផ្តល់ជូន​ដល់​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម​។ នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (​តុលាការ​ខ្មែរក្រហម​) ឱ្យដឹង​នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៥​។​

​នៅក្នុង​សេចក្តីប្រកាស​នោះ បន្តថា រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន បានសម្រេច​ផ្តល់ជំនួយ​ថវិកា​ថ្មី​មួយទៀត ចំនួន ១.៣៨៥.៥៦៧ ដុល្លារ ដល់​ភាគី​អន្តរជាតិ នៃ​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម​។

​ជប៉ុន គឺជា​ប្រទេស​ផ្តល់ ជំនួយ​ធំ​បំផុត​របស់​សាលាក្តី​ក្រហម ជាមួយនឹង​ការផ្តល់​វិភាគទាន​ថ្មី​បន្ថែម​នេះ ប្រទេស​ជប៉ុន បានផ្តល់​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម សរុប​ចំនួន​ជាង ៨២ លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ស្មើនឹង ៣៦ ភាគរយ នៃ​ជំនួយ​ថវិកា​សរុប ដែល​ប្រទេស​ម្ចាស់ជំនួយ ផ្តល់​ដល់​សាលាក្តី​៕

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *