ជំទាវទី១នៃសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចវប្បធម៌ផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ លោកស្រី មីស្ហ៊ែល អូបាម៉ា (Michelle Obama) ដែលជាទំទាវទី១ និងជាភរិយា របស់ លោក បារ៉ាក អូបាម៉ា (Barack Obama) ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងអញ្ជើញមក បំពេញទស្សន កិច្ច វប្បធម៌ផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅ នូវដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី មីស៊្ហែល អូបាម៉ា ហើយសង្ឃឹមថា ដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់នេះ ក៏នឹងពង្រឹងចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

barack obama

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *