ញាក់សាច់ វីដេអូ​ ញាក់បាល់របស់ Maradona (មានវីដេអូ)

នេះជា​ វីដេអូ​ បង្ហាញការលេងបាល់ Maradona ក្នុង ហ្វុតសាលរបស់គាត់ ហើយត្រូវបានគេចាប់ អារម្មណ៍ ការញាក់បាល់ ដែលមិនគួរជឿចំពោះកីឡាករជាតិអាហ្សាទីន រូបនេះជាមួយជើងឆ្វេង យ៉ាងជំនាញ។ អាចទស្សនាតាមរយះវីដេអូខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *