ដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលោកភោ សុផានិត អតីតពិធីករ ពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាន 

ភ្នំពេញ៖ ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញដីកាឱ្យនាំខ្លួនលោកភោ សុផានិត អតីតពិធីករ ពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាន ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាដីការកចាប់ខ្លួនដែលចេញដោយលោក វ៉ាន់ សែនវិសុទ្ធ៖

 

 

Loading...