ដឹងអត់ស្លៀកខោក្នុង មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់បុរស និងស្ត្រី?

សម្រាប់បុរស
ពេលខ្លះ (អាអូនតូច) ក៏ត្រូវការខ្យល់ដង្ហើមស្រស់ថ្លាផងដែរ។ សូមចាំថា ការស្លៀកបិទជិតពេញ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ គឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់វាទេ។

ការស្លៀករឹបតឹងយូរពេក ធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាព អាអូនតូច កើតឡើង នឹងប៉ះពាល់ដល់ការផលិតមេជីវិតឈ្មោល។
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកត់សម្គាល់ឃើញថា ការស្លៀកខោរឹបតឹងពេញមួយថ្ងៃ មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាអូនតូច។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវផ្តល់ពេលវេលាខ្លះ ដើម្បីឲ្យ អាអូនតូច អាចស្រូបយកខ្យល់ចេញចូលបានស្រួលផង។

សម្រាប់ស្ត្រី
នៅជុំវិញតំបន់រសើបនឹងត្រូវបានសម្អាត ប្រសិនបើពួកគេមិនស្លៀកខោក្នុង។ ដូច្នេះតំបន់នេះនឹងមានក្លិនល្អ ហើយស្ងួតនៅពេលដែលខ្យល់ចេញចូលបានស្រួល។
អ្នកគួរតែឈប់ស្លៀកខោក្នុងនៅពេលគេង ព្រោះវាអាចកាតប់ន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ និងផ្សិតទៅក្នុងទ្វារមាស។

ការស្លៀកខោរឹបតឹងពេកអាចរារាំងដល់លំហូរឈាមតំបន់ទ្វារមាស ហើយទ្វារមាសអាចនឹងរលាកថែមទៀត។

ជៀសវាងការរលាកស្បែក
ប្រសិនបើអ្នកឃើញកន្ទួលក្រហម ឬស្នាមនៅត្រង់ក្រលៀន ឬចង្កេះ គឺវាបណ្តោលមកពីការស្លៀកខោរឹងតឹងពេក។ ហេតុនេះអ្នកគួរតែស្លៀកខោធូរៗ ឬមិនស្លៀកកាន់តែប្រសើរ។

ធ្វើឲ្យជីវិតផ្លូវភេទកាន់តែប្រសើរឡើង
ការមិនស្លៀកខោក្នុងនឹងជួយឲ្យជីវិតលើគ្រែរបស់បុរសកាន់តែប្រើសើរឡើង ហើយចំពោះស្ត្រីវិញក៏មានអារម្មណ៍ល្អកាន់តែច្រើនជាងមុនផងដែរ។
នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រភ្ញោច និងបង្កើនសមត្ថភាពកម្មភាពលើគ្រែ របស់គូស្នេហ៍ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើង៕

Loading...