តាម​ពិត​​ឡាន​ចាស់​ៗ​ ត្រូវ​​កម្ទេច​ចោល​អ៊ី​ចឹង​​​សោះ​!​

ធម្មតា​កាល​ណា​រថយន្ត​ចាស់ ​ប្រើ​លែង​កើត​គឺ​ត្រូវ​យក​ទៅ​កម្ទេច​ចោល​​ ហើយ​ការ​​​កម្ទេច​រថយន្ត​ចាស់​ៗ​​​ទាំង​នោះ​គឺ​មាន​វិធី​ផ្សេង​ៗ​គ្នា។ អញ្ចឹង​សាក​មក​មើល​វិធី​កម្ទេច​ឡាន​នៅ​ស្រុក​គេ​បន្តិច​មើល​ តើ​មាន​សភាព​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *