តារា​ម៉ូ​ដែល​អាស៊ាន​ពានរង្វាន់​ឆ្នាំ​២០១៤

​ភ្នំពេញៈ​ តារា​ម៉ូ​ដែល​អាស៊ាន​ពានរង្វាន់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤​បាន​ទៅ​លើ​កញ្ញា​មក​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម​ គឺ​នាង​ Nguyen​ Thi​ Mong​ Diep​ ឬ​ Ky​ Han​ ដ៏​ស្រស់​សោភា​ ។​
​តារា​ម៉ូ​ដែល​ Ky​ Han​ កើត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​ ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៥​ ។​ នាង​មាន​កម្ពស់​១,៧៨​ម៉ែត្រ​។​
​កញ្ញា​ម៉ូ​ដែល​ Ky​ Han​ មាន​ទំហំ​ទាំង​បីៈ​ ៣៣,​ ២៣,​ ២៦​។
យ៉ាត សុមេធ

model satar 1 (1)
model satar 1 (2)
model satar 1 (3)
model satar 1 (4)
model satar 1 (5)
model satar 1 (6)
model satar 1 (7)
model satar 1 (8)
model satar 1 (11)
model satar 1 (12)
model satar 1 (17)
model satar 1 (18)
model satar 1 (19)
model satar 1 (20)
model satar 1 (21)
model satar 1 (22)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *