តោះសាកភ្លក់អាហារតាមផ្លូវ នៅស្រុកចិន តើិមិត្តអានហ៊ានទទួលទានទេ?

កាលពីថ្មីៗនេះ វ៉េបសាយព័ត៌មានចិនមួយ បានបង្ហាញពីចំណីអាហារនៅតាមផ្លូវនៅទីក្រុង Qingdao ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនស្រក់ទឹកមាត់ រីឯមួយចំនួនទៀតខ្លាចញញើតមិនហ៊ានបរិភោគ។

បើនិយាយដល់ចំណីអាហារតាមដងផ្លូវបែបនេះ វាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីប្រទេសកម្ពុជា ឬប៉ែកខាងអាស៊ីរបស់យើងឡើយ ប៉ុន្ដែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនខ្លាចរអាមិនហ៊ានបរិភោគនោះ មកពីចំណីអាហារតាមដងផ្លូវនៅចិនមានទាំង ក្អែប ខ្យារដំរី កូនពស់ ហើយថែមទាំងមានក្រពើអាំងទៀតផង៕

 

Loading...