ថោកទាបមែន !!! គ្រូពេទ្យរំលោភអ្នកជំងឺ ដែលត្រូវថ្នាំសណ្តំ ពេលកំពុងវះកាត់

រឿងដ៏គំរក់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន ដោយគ្រូពេទ្យមួយរូបឆ្លៀតឱកាសរំលោភអ្នកជំងឺរបស់ខ្លួន ក្រោយពេលត្រូវថ្នាំសណ្តំពេលកំពុងធ្វើការវះកាត់។

hft6 (3)

hft6 (2) (1)

hft6 (1)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *