ថ្ងៃនេះ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ៧៣០​នាក់​ទៀត​, ជាសះស្បើយ​១៦៩​នាក់ និង​ស្លាប់​ប្រាំមួយ​នាក់​

ភ្នំពេញៈ​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ជូន​ព័ត៌មាន​នៅមុននេះ​បន្តិច​ថា​គេ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ៧៣០​នាក់​ទៀត​, ជាសះស្បើយ​១៦៩​នាក់ និង​ស្លាប់​ប្រាំមួយ​នាក់​។​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​០២ ខែឧសភា​អ្នក​ឆ្លង​សរុប ១៤.៥២០ នាក់​
​អ្នកជា​សះស្បើយ ៥.៣៦៩ នាក់ អ្នក​កំពុង​ព្យាបាល ៩.០៤០​នាក់​និង អ្នកស្លាប់​១០៣​នាក់​។​
​សូម​អាន​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មានៈ​

Loading...