ថ្លែងការណ៍អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល​គាំទ្រ ផ្ញើទំនុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុន សែន

ភ្នំពេញៈ អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ គាំទ្រ និងផ្ញើទំនុកចិត្តទាំងស្រុង​ លើការដឹកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុន សែន ដែលថែរក្សា ដែនអធិបតេយ្យ អត្តសញ្ញាណជាតិ​ និងមោទនភាពជាតិ​នៃប្រជាជាតិ​មួយ​ ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

Loading...