ទទួលដំណឹងថា មានបងប្អូនយើងឆ្លង ២០នាក់ថែមទៀត ក្នុងផ្សារអូរឬស្សី

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អនុគណ:ស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩ សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីជាបន្ទាន់ ! គណៈកម្មការផ្សារអូរឫស្សីសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអាជីវករ និងអតិថិជនទាំងអស់ដែលចេញ-ចូល និងលក់ដូរក្នុងផ្សារអូរឬស្សីសូមអញ្ជើញ យកសំណាកនឹងអ្នកបានយកសំណាករួចហើយត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កជាបន្ទាន់ ដោយទទួលដំណឹងថាមានបងប្អូនយើងឆ្លង២០នាក់ថែមទៀត។ សូមបងប្អូនសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់អោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ៕

Loading...