ទីបំផុតលោក Joe Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី៤៦របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

អាមេរិក៖ នៅទីបំផុតលោក Joe Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីទី៤៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់មិញដោយលោកអតីតប្រធានាបតី Donald Trump ទទួលបាន214សំឡេង និងលោក Joe Biden ទទួលបាន 290សំឡេង។

លោក Joe Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ៕

 

 

Loading...