ទីប្រឹក្សា៖ លោក Trump កំពុងតែបណ្តែតសេណារីយ៉ូមួយដែលមិនអាចទៅរួច

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃពុធនៅឯសេតវិមានប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សារបស់គាត់ដែលភាគច្រើនបានប្រាប់គាត់ពីឱកាសជោគជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០២០ គឺស្គមដូចដើមត្រែង។

បន្ទាប់មកគាត់បានបន្តធ្វើការសង្កត់លើថាតើនីតិប្បញ្ញត្តិរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋអាចជ្រើសរើសអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនហើយផ្តល់ឱ្យគាត់នូវការ បោះឆ្នោតដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគណិតវិទ្យានិងផ្តល់ឱ្យគាត់នូវអាណត្តិទីពីរ។

ទីប្រឹក្សាម្នាក់បាននិយាយថា“ គាត់ដឹងហើយ” ។ ប៉ុន្តែជំនួសឱ្យការទទួលយកលទ្ធផលពួកគេនិយាយថាលោក Trump កំពុងតែបណ្តែតសេណារីយ៉ូមួយដែលមិនអាចទៅរួចបន្ទាប់ពីមួយទៅមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការស្នាក់នៅក្នុង
ការិយាល័យខណៈពេលដែលគាត់ពិចារណាអនាគតមិនប្រាកដប្រជា។

ប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ទីប្រឹក្សាមួយចំនួនថាប្រសិនបើការប្រណាំងត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់លោក Biden នោះលោកនឹងប្រកាសយុទ្ធនាការឆ្នាំ ២០២៤ ឆាប់ៗនេះ។

លោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump គឺជាប្រភពនៃការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ទីប្រឹក្សា Trump ។ ទីប្រឹក្សាបានព្យាយាមប្រាប់លោក Trump ថាការក្លែងបន្លំ Giuliani កំពុងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបង្ហាញឱ្យឃើញថាមិនមានទេ។

ទីប្រឹក្សាបានធ្វើឱ្យលោកប្រធានាធិបតីឈប់និយាយអំពី“ការបន្លំ” ពីព្រោះនោះមានជាប់ទាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលក្រុមរបស់លោកមិនអាចផ្ដល់ភស្តុតាងបាន៕

 

 

Loading...