ធនាគារពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងរឿងអាស្រូវថ្មីអំពីប្រាក់កខ្វក់ ខណៈឯកសារលេចធ្លាយបង្ហាញថា មានការផ្ទេរមូលនិធិសង្ស័យជាង ២ ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជិតពីរទសវត្សរ៍

ហុងកុង (២២ កញ្ញា)៖ ធនាគារពិភពលោកបានប្រឈមមុខនឹងរឿងអាស្រូវថ្មីមួយអំពីប្រាក់កខ្វក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈពួកគេបានព្យាយាមកំណត់ការខាតបង់ពីឃ្លាំងសម្ងាត់។ ឯកសារលេចធ្លាយបង្ហាញថា ពួកគេបានផ្ទេរមូលនិធិសង្ស័យជាង ២ ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជិតពីរទសវត្សរ៍។

ក្រុមហ៊ុន HSBC Holdings Plc ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Plc និងក្រុមហ៊ុន Barclays Plc ធនាគារ Deutsche Bank AG របស់អាល្លឺម៉ង់និងធនាគារ Commerzbank AG និងក្រុមហ៊ុន JPMorgan Chase & Co ដែលមានការិយាល័យកណ្តាលនៅអាមេរិកនិងធនាគារ New York Mellon Corp ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដោយសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ។ អ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតនិងផ្អែកលើឯកសារលេចធ្លាយដែលទទួលបានដោយ BuzzFeed News ៕

Loading...