បង្គួយ​ស្នែង​ភ្នំក្រវាញ​ប្រភេទ​ល្មូន​ ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​ភ្នំក្រវាញ​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ បង្គួយ​ស្នែង​ភ្នំ​ក្រវាញ​គឺជា​ប្រភេទ​សត្វថ្មី​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រក ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ជួរភ្នំ​ក្រវាញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ។​

ក្រសួង​បរិស្ថាន​បាន​អះអាង​ថា នេះ​គឺជា​ប្រភេទ​សត្វ​ល្មូន​ថ្មី​មួយ​ប្រភេទ ដែល រក​ឃើញ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាល​ពីឆ្នាំ​២០១០ ។​

ប្រភព​ដដែល​បាន​អះអាង​ថា សត្វ​ល្មូន​ប្រភេទ​នេះ​គឺត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ដំបូង​ពី​តំបន់​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​ភ្នំ​សំកុស ដែល​ជា​ដែន​ដី​អភិរក្ស​មួយ​ភាគ​នៅ​ភ្នំក្រវាញ​ឃ្លាំង​នៃ​ជីវ​ចំរុះ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស និង នៅ​ក្នុង​តំបន់​។

វាគឺ​ជា​ប្រភេទ​សត្វ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ថា Acanthosaura cardamomensis Wood ៕

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *