បម្រាមគោចរធ្វើដំណើរចន្លោះម៉ោង៨យប់ដល់៥ព្រឹកលើកលែងតែមូលហេតុបន្ទាន់ ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

Loading...