បុគ្គលិកស្រីនៅ ហាង PEDRO ម្នាក់ទៀត រស់នៅសង្កាត់ ព្រែកឫស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ត្រូវបញ្ជូនទៅពេទ្យចាក់អង្រែ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ដោយឡែកគ្រួសារគាត់ ១៣ នាក់បញ្ជូនមកពេទ្យជ័យជំនះខេត្ត ដើម្បីយកសំណាក និងចត្តាឡីស័ក១៤ ថ្ងៃ

បុគ្គលិកស្រីនៅ ហាង PEDRO ម្នាក់ទៀត រស់នៅសង្កាត់ ព្រែកឫស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ត្រូវបញ្ជូនទៅពេទ្យចាក់អង្រែ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ដោយឡែកគ្រួសារគាត់ ១៣ នាក់បញ្ជូនមកពេទ្យជ័យជំនះខេត្ត ដើម្បីយកសំណាក និងចត្តាឡីស័ក១៤ ថ្ងៃ ។

Loading...