បុរស​ជនជាតិខ្មែរ​មួយ​នាក់​អាយុ ៦៧​ឆ្នាំ បាន​ស្លាប់​ដោយសារ ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩

​ភ្នំពេញៈ​បុរស​ជនជាតិខ្មែរ​មួយ​នាក់​អាយុ ៦៧​ឆ្នាំ​បាន​បាត់បង់​ជីវិត​ដោយសារ ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​។​នេះ​ជា​ករណី​ស្លាប់​ទី​៣៩ ។​
​សូម​អាន​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​៖​

Loading...