ប្រធានាធិបតី Xi Jinping អំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាជាងការប្រឈមមុខគ្នា

ប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានអំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាជាងការប្រឈមមុខគ្នានៅពេលនិយាយជាមួយ President Joe Biden តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

ភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ស្តីពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗ។ President Joe Biden បានសំដែងការស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដល់ប្រជាជនចិនទាំងអស់ខណៈពេលដែល President Xi Jinping បានអបអរសាទរ President Joe Biden ជាថ្មីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានជូនពរប្រជាជនចិននិងអាមេរិកនូវឆ្នាំដ៏សប្បាយរីករាយ។

ដោយកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែបានបាត់បង់ពីការប្រឈមមុខគ្នា President Xi Jinping បានសង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាជាជម្រើសត្រឹមត្រូវតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ។

នៅពេលដែលប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយគ្នាពួកគេអាចសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងពិភពលោកទាំងមូល។ President Xi Jinping បានបន្ថែមថាការប្រឈមមុខគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរពិតជានឹងធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងពិភពលោក៕

Loading...