ផលប្រយោជន៍ ទាំង ៩យ៉ាងរបស់ សណ្តែកសៀង

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់សណ្តែកសៀង
• រក្សាភាពទៀងទាត់របស់អ្នក
• ជំនួសទឹកដោះគោបាន
• សម្បូរកាល់ស្យូម
• សម្បូរប្រូតេអុីន
• គ្មានកូឡេស្តេរ៉ល
• ប្រភពនៃសារធាតុធាត់
• សម្បូរជាតិដែក
• កាត់បន្ថយកម្តៅ
• ជួយសម្រកទម្ងន់

SoyFoods

The Health Benefits of soybeans
• Keeps you regular
• Dairy alternative
• Rich in calcium
• Full of protein
• Anti-oxidant
• Cholesterol free
• Good fat source
• High iron source
• Alleviate hot flushes
• Assist weight-loss

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *