ផ្សាយផ្ទាល់(Live): សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមាតុភូមិនិវត្តដល់កម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយ បន្ទាប់ពីបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយប្រមុខដឹកនាំប្រទេសឡាវ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរ។ អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

ផ្សាយផ្ទាល់(Live): សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមាតុភូមិនិវត្តដល់កម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយ បន្ទាប់ពីបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយប្រមុខដឹកនាំប្រទេសឡាវ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរ។
អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុកសម្តេចតេជោ

Loading...