ពិត រឺមិនពិត? ដែលកម្មវិធី Nomao អាចនឹងថត​រូប​​អ្នក​ដំណើរ​​តាម​ទីធ្លាសាធារណៈ ដោយអាក្រាត បាន​ (មានវីដេអូ)

វីដេអូ៖ កម្មវិធី Nomao ពិតជាមាន​គ្រោះថ្នាក់មែន​សំរាប់​មនុស្សគ្រប់រូប។ កម្មវិធីនេះប្រហែលជា​អាចថតរូបអ្នក​​ដោយ​អាក្រាត​បាន​ ឬយក​រូប​អាក្រាត​ស្រាប់​ក្នុងកម្មវិធី​នេះមកដាក់ (រូបអាក្រាត​ក្លែងក្លាយ)​។ លោកអ្នក​អាចនឹង​សន្និដ្នាន​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯងថា តើកម្មវិធីនេះពិត​ជាអាច​ធ្វើ​ចឹង​បាន​​ដែររឺទេ? សូមទស្សនា​វីដេអូខាង​ក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *