មនុស្សប្រមាណ​ ៥០,៣២៦​ នាក់​ នៅជប៉ុន បាត់បង់ការងារធ្វេី

ជប៉ុន​៖​ ក្រសួងការងារនៃប្រទេសជប៉ុន​ ​បាន​និយាយថា​ មនុស្សប្រមាណ​ ៥០,៣២៦​ នាក់​ នៅក្នុងប្រទេសនេះ​ បានបាត់បង់ការងារ​ធ្វេី​ដោយសារ​តែ​ជំងឺកូវីដ-១៩​។ ក្រសួងនេះ​ បាន​រកឃើញថា​ ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វេី​ទាំង​នេះ​ កេីតមានក្នុងចន្លោះដំណាច់ខែមករា​ និងថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហានេះ៕

Loading...