មាន ពាក្យបណ្ដឹងថ្មី ដែលប្ដឹងពី សង្សាររបស់ កូនស្រី Whitney Houston ថាបានធ្វើអោយ នាងស្លាប់

Nick Gordon ត្រូវបាន ចោទ ប្រកាន់ថា បាន ចាប់បង្ខំ អោយ Bobbi Kristina ផឹកទឹកដែល មានជាតិពុលសំយោគ។ ក្រោយពេលនាងសន្លប់លែងដឹងខ្លួនហើយ ក៏អូសនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក រួចជ្រមុជនាងចូលទៅក្នុងអាងទឹកត្រជាក់។

កាល ពី ថ្ងៃទី 26 កក្កដា 2015 កូនស្រី របស់ Whitney Houston បាន បាត់បង់ ជីវិត ក្រោយ ពេល សន្លប់ អស់រយៈពេល 6ខែ។

ថ្ងៃទី7 ខែសីហា 2015 មេធាវី Bedelia Hargrove ជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បតិ្ត និងជាអ្នក តំ ណាង ខាង ផ្លូវច្បាប់អោយ Bobbi Kristina នៅ បន្ដដាក់ ពាក្យបណ្ដឹងដែលរៀបរាប់ពីមូល ហេតុនាំអោយ Bobbi សន្លប់បាត់ស្មារតី។ លោកនិយាយថា នឹងរកយុត្តិធម៌អោយ Bobbi Kristina ទាល់តែបាន។

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *