រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន៣៦នាក់​​ និងជាសះស្បើយ៥៨នាក់

ដោយៈ វិវឌ្ឍន៍/ ភ្នំពេញៈ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ពាក់ព័ន្ធ នឹងស្ថានភាពជម្ងឺកូវីដ-១៩នៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ថា មានករណី វិជ្ជមានថ្មីចំនួន៣៦នាក់ ដែល៣៥នាក់ជាករណីឆ្លងសហគមន៍ និង១នាក់ជាអ្នក ដំណើរចូល មកកម្ពុជា ព្រមទាំងមានអ្នក ជាសះស្បើយ៥៨នាក់ផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ កម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុប ១.៥៤១នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៨៩៨ នាក់ (+៤) , អ្នកកំពុងព្យាបាល ៦៤០ នាក់ និងស្លាប់ ០១ នាក់។

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោមដើម្បីដឹងព័ត៌មានលម្អិត៖

Loading...