រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៤៧៧នាក់

ភ្នំពេញៈ នៅថ្ងៃទី១០ មេសា នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៤៧៧នាក់ទៀត (សហគមន៍ទាំង ៤៧៧នាក់) និងជាសះស្បើយ ៩៦នាក់។ ក្នុងចំណោម ៤៧៧នាក់ គឺនៅភ្នំពេញមានចំនួន ៤៥៤នាក់ , ព្រះសីហនុ ៦នាក់ , កណ្ដាល ៤នាក់ , តាកែវ ៤នាក់ , ស្វាយរៀង ៤នាក់ , ព្រៃវែង ៣នាក់ , កំពង់ធំ ១នាក់ , សៀមរាប ១នាក់ ។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួ ៤០៨១ នាក់ , អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២០៨០ នាក់ , អ្នកកំពុងព្យាបាលចំនួន ១៩៧០ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ២៦ នាក់៕

Loading...