រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០១នាក់ទៀត ជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេស មិនមែនពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃទេ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៧៩ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៦២ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ១៧ នាក់

Loading...